Vysokorýchlostný internet

cenník a parametre internetového pripojenia siete BBXNET

Niektoré jedinečné vlastnosti BBXNET pripojenia

Internet pre bytové domy

Vysokorýchlostný internet dostupný v bytových domoch. Hlavný prívod je realizovaný prostredníctvom optickej siete, alebo 5G bezdrôtovej siete. Pripojenie zákazníka spočíva v inštalácii káblu z chodbových rozvodných skríň.

S viazanosťou 24 mesiacov S viazanosťou 12 mesiacov Bez viazanosti
Mesačný poplatok 9 € 12 € 13 €
Poplatok za zriadenie 1 € 29 € 29 €
Maximálna prístupová rýchlosť
(odosielanie / príjmanie)
100/100 Mb (optika)
17/17 Mb (5G) helper.gif, 1,0kB
100/100 Mb (optika)
17/17 Mb (5G) helper.gif, 1,0kB
100/100 Mb (optika)
17/17 Mb (5G) helper.gif, 1,0kB
Obmedzenie pripojenia bez obmedzenia (optika)
FUP 10GB na deň (5G) helper.gif, 1,0kB
bez obmedzenia (optika)
FUP 10GB na deň (5G) helper.gif, 1,0kB
bez obmedzenia (optika)
FUP 10GB na deň (5G) helper.gif, 1,0kB


Internet pre rodinné domy

Bezdrôtovo šírený internet, prostredníctvom vysokokapacitnej technológie 5G. Zriadenie pripojenia spočíva v inštalácii antény na strechu, alebo fasádu domu a od nej inštalácia kábla až k Vášmu počítaču, alebo WiFi routru.

S viazanosťou 24 mesiacov Bez viazanosti
Mesačný poplatok - 13 €
Poplatok za zriadenie - 130 €
Maximálna prístupová rýchlosť
(odosielanie / príjmanie)
- 17/17 Mb helper.gif, 1,0kB
Obmedzenie pripojenia - FUP 10GB na deň helper.gif, 1,0kB


Internet pre dôchodcov a ZŤP

Takéto pripojenie je možné zriadiť len v bytových domoch s existujúcou infraštrukúrou siete BBXNET. Vyznačuje sa nízkou cenou a nižšou prístupovou rýchlosťou.

S viazanosťou 24 mesiacov Bez viazanosti
Mesačný poplatok 5,90 € -
Poplatok za zriadenie 1 € -
Maximálna prístupová rýchlosť
(odosielanie / príjmanie)
2/2 Mb -
Obmedzenie pripojenia bez obmedzenia -


Cenník servisných a doplnkových služieb

Tento cenník uvádza ceny za rôzne servisné služby mimo bežných poplatkov za pripojenie.

Položka Cena vrátane DPH
Neoprávnený výjazd 9 €
Dovoz a inštalácia WiFi routra u zákazníka 29 €
Opätovné nastavenie koncového zariadenia (počítača) 9 € + 9 € za výjazd
Oprava poškodenej koncovky v rámci bytu zákazníka 5 € + 9 € za výjazd

Odborné informácie

Hlavné pripojenie na internet: 2000 Mbit/s (2 Gbit/s) prostredníctvom 10 000 Mbit/s (10 Gbit/s) linky
Počet vlastných verejných IP adries: 1500 ks
Parametre optickej siete:
- pre každý bytový dom je zabezpečená pripojenie na centrálu: 1Gbit/s
- každý bytový dom je pripojený dvoma optickými vláknami
- v každom vchode je aktívny nastaviteľný prepínač (tzv. acces vrstva)
- v úlohe centrálneho prepínača sú stabilné zariadenia layer 3 (tzv. core vrstva)