Niektoré jedinečné vlastnosti BBXNET pripojenia

  • Za mesiac v ktorom Vás pripojíme neplatíte
  • Rovnaká rýchlosť odosielania aj prijímania dát
  • S pripojením od nás nenarazíte na žiadne skryté poplatky
  • Mesačný poplatok je paušálny a nemení sa
  • V sieti si môžete výmieňať súbory prostredníctvom servera KiWi
  • Informácie o platbách a stave siete nájdete na serveri Javor
  • Bytové domy
  • Rodinné domy
  • Pre dôchodcov
  • OBJEDNAŤ!
ico-panelak.gif

Internet pre bytové domy

Vysokorýchlostný internet dostupný v bytových domoch. Hlavný prívod je realizovaný prostredníctvom optickej siete, alebo 5G bezdrôtovej siete. Pripojenie zákazníka spočíva v inštalácii káblu z chodbových rozvodných skríň.

S viazanosťou 24 mesiacov Bez viazanosti
Mesačný poplatok 9 € 13 €
(od 4.1.2014)
Poplatok za zriadenie 1 € 29 €
Maximálna prístupová rýchlosť
(odosielanie / príjmanie)
50/50 Mb (optika)
17/17 Mb (5G) helper.gif, 1,0kB
50/50 Mb (optika)
17/17 Mb (5G) helper.gif, 1,0kB
Obmedzenie pripojenia bez obmedzenia (optika)
FUP 10GB na deň (5G) helper.gif, 1,0kB
bez obmedzenia (optika)
FUP 10GB na deň (5G) helper.gif, 1,0kB
ico-rdom.gif

Internet pre rodinné domy

Bezdrôtovo šírený internet, prostredníctvom vysokokapacitnej technológie 5G. Zriadenie pripojenia spočíva v inštalácii antény na strechu, alebo fasádu domu a od nej inštalácia kábla až k Vášmu počítaču, alebo WiFi routru.

S viazanosťou 24 mesiacov Bez viazanosti
Mesačný poplatok - 13 €
(od 4.1.2014)
Poplatok za zriadenie - 130 €
(od 4.1.2014)
Maximálna prístupová rýchlosť
(odosielanie / príjmanie)
- 17/17 Mb helper.gif, 1,0kB
Obmedzenie pripojenia - FUP 10GB na deň helper.gif, 1,0kB
ico-dochodca.gif

Internet pre dôchodcov a ZŤP

Takéto pripojenie je možné zriadiť len v bytových domoch s existujúcou infraštrukúrou siete BBXNET. Vyznačuje sa nízkou cenou a nižšou prístupovou rýchlosťou.

S viazanosťou 24 mesiacov Bez viazanosti
Mesačný poplatok 5,90 € -
Poplatok za zriadenie 1 € -
Maximálna prístupová rýchlosť
(odosielanie / príjmanie)
2/2 Mb -
Obmedzenie pripojenia bez obmedzenia -

preco_si_vybrat_bbxnet.jpg

Odborné informácie

Hlavná linka: 1000 Mbit/s
Počet vlastných verejných IP adries: 1500 ks
Parametre optickej siete:
- pre každý bytový dom pripojenie na centrálu: 1Gbit/s
- každý bytový dom je pripojený dvoma optickými vláknami
- v každom vchode je aktívny manažovateľný prepínač (tzv. acces vrstva)
- v úlohe centrálneho prepínača sú stabilné cisco zariadenia L3 (tzv. core vrstva)