Kontakty

Telefonický kontakt je dostupný počas pracovných dní
od 9:00 do 17:00 hod.: 0904 405 848

Otváracie hodiny

Prevádzka horná 16 (v pasáži pizzerie Alba):
Pondelok - Štvrtok 9:00 - 12:00 obed 13:00 - 17:00
Piatok 9:00 - 12:00 obed 13:00 - 15:30

 

Kontaktný formulár

Telefón: 0904 405 848 (O2)
Email: sekretariat@bbxnet.sk
Zodpovedná osoba: Petra Vykročová

 

Kontaktná adresa
Horná 16
974 01 Banská Bystrica
Tel: 0904 405 848
Sídlo spoločnosti
Kpt. O. Jaroša 3
974 11 Banská Bystrica - Rudlová
Fakturačné údaje
Obchodné meno: BBX s.r.o.
Sídlo: Kpt. O. Jaroša 3, Banská Bystrica 974 11
Zapísaná na okresnom súde Banská Bystrica
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 13459/S
IČO: 36816221
DIČ: 2022425988
IČ DPH: SK2022425988
Spoločnosť je mesačným platiteľom DPH.
Číslo bankového účtu: 2622783838/1100 Tatra Banka a.s.
IBAN: SK03 1100 0000 0026 2278 3838
Deň zápisu: 09.08.2007
Konateľ a majiteľ: Mgr. Rudolf Kubík.

Nevyhnutné tlačivá a dokumenty TU.