Pre developerov

Informácie pre developerov a stavebníkov

Táto sekcia slúži stavebníkom, projektantom a developerom k získaniu príslušných vyjadrení k existencii nadzemných a podzemných vedení verejnej elektronickej komunikačnej siete BBXNET v Banskobystrickom kraji.

Žiadosť o vyjadrenie k existencii siete

Žiadosť o vyjadrenie

Objednávka vytýčenia

Objednávka fyzického vytýčenia siete

Kontakty

email: siete@bbxnet.sk
tel.: 0918 487 002
poštová adresa: Fábian s.r.o., Rudlovská cesta 53, 97401 Banská Bystrica

FÁBIAN s.r.o., Rudlovská cesta 53, Banská Bystrica, IČO 36625507, spoločnosť zapísaná v OR SR okr. súdu v Banskej Bystrici Oddiel Sro, Vložka č. 9145/S je zmluvný partner BBX s.r.o. a Snailnet s.r.o. pre vytýčenia trás vedení týchto spoločností.

Rýchly kontakt

Kontaktujte nás: