Najväčšia

vianočná

akcia

VYTOČTE SI INTERNET ZADARMO NA NAŠEJ PREDAJNI A ZÍSKAJTE KAMERU AKO DARČEK

AKCIA PLATÍ PRE NOVÝCH ZÁKAZNÍKOV

Čo musíte spraviť?

  1. Byť novým zákazníkom BBX a podpísať zmluvu o pripojení s 24 mesačnou viazanosťou. (viac nižšie)
  2. Zatočiť kolesom šťastia na našej prevádzke na Hornej 49 a získať svoju výhru, ktorá je:

V BBXNET vyhráva každý nový zákazník najmenej 6 mesiacov internetu úplne ZADARMO!

Darček na Vianoce

A to ešte nie je všetko. Prvých 100 zákazníkov, ktorí podpíšu zmluvu na 24 mesiacov (internet + televízia s aspoň 7 televíznymi balíčkami) získa SmartHome kameru ovládateľnú cez telefón.

(ďalej len „podmienky“)

1. Preambula

Účelom týchto podmienok je stanovenie pravidiel akcie „Najväčšia Vianočná akcia BBXNET“ (ďalej len „akcia“).

2. Organizátor Akcie a termín Akcie

Organizátorom Akcie je BBX s.r.o., so sídlom Kpt. O. Jaroša 3, 97411 Banská Bystrica, IČO: 36816221 (ďalej len „BBX“). Akcia prebieha v termíne od 20.11.2019 do 20.12.2019 (ďalej len „doba konania akcie“).

3. Určenie okruhu zákazníkov

Akcie sa môže zúčastniť len zákazník ktorý:

  • má fyzicky zrealizovanú prípojku od 20.11.2019 (nie skôr);
  • už podpísal zmluvu o pripojení s 24 mesačnou viazanosťou;
  • nemá voči BBX žiadne dlhy;
  • príde počas otváracích hodín v termíne konania akcie na prevádzku Horná 49;
  • súhlasí so zverejnením fotografií jeho osoby v rôznych médiách;
  • je fyzická osoba so zmluvou bez IČO.

4. Mechanika Akcie

Akcia spočíva v točení kolesom s rôznymi benefitmi. Pred točením kolesom ho nastavíme na položku „24 mesiacov internetu zadarmo“, zákazník ho otočí v smere hodinových ručičiek. Hodnota, na ktorej sa koleso zastaví, je platná len v prípade pretočenia okolo svojej osi minimálne jeden krát (inak točí znova).

Zákazník sa môže zúčastniť točenia kolesom len raz.

Zároveň prvých 100 zákazníkov, ktorí podpíšu zmluvu s viazanosťou 24 mesiacov na pripojenie na internet a aspoň 7 televíznych balíčkov spolu, získajú zadarmo domácu SmartHome kameru TpLink TAPO ovládateľnú cez mobilný telefón.

5. Vysvetlenie jednotlivých položiek kolesa

Položka kolesaFrekvencia výskytuBližšie informácie
24 mesiacov internet ZADARMO1Zákazník získa 24 mesiacov internetového pripojenia zadarmo a SmartHome otočnú kameru zadarmo.
12 mesiacov internet ZADARMO4Zákazník získa 12 mesiacov internetového pripojenia a SmartHome otočnú kameru zadarmo.
9 mesiacov internet ZADARMO4Zákazník získa 9 mesiacov internetového pripojenia a SmartHome otočnú kameru zadarmo.
6 mesiacov všetko ZADARMO4Zákazník získa 6 mesiacov internetového pripojenia, televízie a SmartHome otočnú kameru zadarmo.
6 mesiacov internet ZADARMO11Zákazník získa 6 mesiacov internetového pripojenia a SmartHome otočnú kameru zadarmo.

6. Ostatné

Účasťou na Akcii vyjadruje zákazník svoj súhlas s Podmienkami Akcie a súhlas k spracovaniu fotografií vlastnej osoby a zverejnení na internetových stránkach a sociálnych sieťach. Spoločnosť BBX si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo upraviť Podmienky Akcie, najmä zmeniť dátum trvania Akcie alebo Akciu úplne zrušiť.

Všetky ceny sú vrátane DPH.

Rýchly kontakt

Kontaktujte nás: